Just already yet как использовать

Прислівники just, already, yet і still

just already yet как использовать

У цій статті ми допоможемо розібратися в тому, в яких випадках вживаються прислівники just (тільки що), already (вже), yet (ще), still (до сих пір) і як вони пов’язані з Present Perfect.

Just

Найчастіше just виступаєсловом-маркером часу Present Perfect і перекладається як «тільки що».В основному його використовують в твердженнях і ставлять перед головним дієсловом:

I have just woken up.

Я щойно прокинувся.

Tony has just booked the ticket.

Тоні щойно замовив квиток.

Just може використовуватися як синонім only, в такому випадку just матиме значення «тільки», «лише»,«всього лише». Якщо в реченні є дієслово tobe, just стоїть відразу післянього:

This cough medicine costs just 100 grivnyas.

Ці ліки від кашлю коштують всього лише сто гривень.

He is just a kid.

Він всього лише дитина.

Також just може зустрічатися яксинонім слова exactly. В цьомувипадку він буде переводитися як«точно», «точка-в-точку».

You act just your father!

Ти ведеш себе точно як твій батько!

Just може виступати як синонім слів simply (просто), absolutely (абсолютно), щоб зробити акцент на затвердженні:

It is just perfect!

Це просто ідеально!

Можна використовувати just, щобзробити наказовий спосіб більш різким:

Just shut up!

Замовкни!

Також його можна використовувати, щоб зробити прохання більш ввічливим:

Could you just give me a piece of advice?

Чи не могли б ви дати мені пораду?

Already

Слово already найчастіше виступаємаркером часу Present Perfect. Уцьому випадку воно перекладається як «вже» і стоїть між допоміжним і головнимдієсловами. Already зазвичайвикористовується в стверджувальних реченнях.

I’ve already seen this film.

Я вже бачив цей фільм.

Debbie has already settled down in NY.

Деббі вже влаштувалася в Нью-Йорку.

Already може означати «раніше, ніж очікувалося».Вживається в стверджувальних і питальних реченнях.

Timmy is only 18 but he is already a head of the company.

Тіммі всього лише 18, а він уже глава компанії.

Are they already here?

Вони вже тут?

Щоб висловити подив, ставимо alreadyв кінець речення.

Are you moving to US already?

Ти вже переїжджаєш в Сполучені Штати?

Yet

Yet часто виступає маркером часу Present Perfect і стоїть в кінці речення. У негативному реченні yet перекладається як «ще», а взапитальному – «вже». Давайте подивимося на приклади англійських речень зісловом yet:

Have you fed the dog yet?

Ти вже погодував собаку?

Has he cleaned up his room yet?

Він уже прибрав у своїй кімнаті?

Yet може означати, що щось ще не відбулося, але миочікуємо, що це станеться в майбутньому. У цих випадках yet можна перевести як «поки що», «все ще».

This service is not yet available.

Ця послуга поки що недоступна.

The situation is really dangerous, but help can yet come.

Ситуація дійсно небезпечна, але допомога все ще може прийти.

Yet зустрічається в стверджувальних реченнях разом зприкметником найвищого ступеня і перекладається як «на даний момент», «на данийчас»:

This is his best song yet!

Це його найкраща пісня на даний момент!

Також yet можна перевести як«але», «проте», «незважаючи на». В цьому випадку воно стоїть на початку абосередині речення:

Yet it is terrible weather outside, we have decided to go for a walk.

Не дивлячись на жахливу погоду, ми вирішили піти на прогулянку.

Our Xbox is broken, yet we are having much fun.

Наш Xbox зламався, але ми продовжуємо веселитися.

Yet може використовуватися, щоб зробити на чомусьакцент, висловити здивування або обурення. Разом зі словами more (ще), another (ще один) і again(знову) значення yet близько до even (навіть, ще більше).

We’ll need yet more chocolate.

Нам потрібно ще більше шоколаду.

The teacher gave us yet another task!

Учитель дав нам ще одне завдання!

Still

Источник: https://opentalk.org.ua/langstory/pryslivnyky-just-already-yet-still/

Наречия в английском языке. Определение места в предложениях

just already yet как использовать

 • Pre-Intermediate

  Принцип постановки наречий на определенное место в предложении основывается на двух пунктах:

  1. Наречие ставится либо ДО, либо ПОСЛЕ глагола.
  2. Наречия разных категорий (образа действия, времени, места и т.д.) занимают разные места в предложении.

  Поэтому возможно несколько вариантов постановки каждой категории наречий в предложении.

  1. Перед глаголом

  • Наречия always, often, seldom, ever, never, just, already, yet, usually, generally, sometimes, still, soon, once. Но!!! Эти наречия ставятся ПОСЛЕ ГЛАГОЛА TO BE.
  • Наречия образа действия, если после глагола идет инфинитив.
  • Все наречия ставятся перед конструкциями have to + инфинитив и used to

  2. После глагола

  • Наречия образа действия.
  • Все наречия ставятся после вспомогательного глагола, после модального глагола или после первого глагола (если глагольная конструкция сложная).
  • Наречие «yet» в значении «еще».
  • Наречие «enough».

  3. В конце предложения

  • Наречие «yet» в значении «уже».
  • Наречия before, lately, recently.
  • Наречия too, either.

  4. В начале или в конце предложения

  • Sometimes может стоять в любом месте.
  • Наречия tomorrow, today, yesterday.

  5. Дополнительные сведения

  • Наречие enough ставится после наречия или определения. Оно также может определять существительное и стоять как до, так и после него.
  • Наречие too в значении «слишком» ставится перед словом, которое оно определяет.
  • Если наречие времени и наречие места стоят рядом, то наречие места идет первым.
  • Наречие, определяющее прилагательное или другое наречие, ставится перед определяемым словом.

  Схематически принцип расположения наречий в предложении можно изобразить следующим образом:

  Таблица.

  ПЕРЕД ГЛАГОЛОМ ПОСЛЕ ГЛАГОЛА В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ ИЛИ КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  always, often, seldom, ever, never, just, already, yet, usually, generally, sometimes, still, soon, once Наречия образа действия «yet» в значении «уже» Sometimes может стоять в любом месте
  Все перед have to + инфинитив и used to Все после вспомогательного глагола, после модального глагола или после первого глагола (если глагольная конструкция сложная) before, lately, recently tomorrow, today, yesterday
  Наречия образа действия, если после глагола идет инфинитив. «yet» в значении «еще»; enough too, either tomorrow, today, yesterday
  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как будет день по английски

  В заключение, рекомендуем пройти тест — выберите правильный вариант:

 • Источник: https://www.learnathome.ru/grammar/the-order-of-adverbs.html

  Enjoy learning English online with Puzzle English for free

  just already yet как использовать

  Перфектные времена кажутся не самыми простыми для изучающих английский язык. В русском найти удачный аналог удается далеко не всегда, особенно для времени Present Perfect. Отсюда возникает непонимание, что собой представляет эта форма и в каких случаях употребляется.

  Разобраться помогут спутники Present Perfect — характерные для этого времени маркеры. Они часто сопровождают глагол в предложениях, поэтому зная показатели презент перфект легче определять контекст, где эта форма должна стоять.

  Такие индикаторы не всегда могут однозначно определить нужное время, но они указывают на модель, которая обычно описывает ситуацию.

  Знакомство с Present Perfect

  Прежде чем учиться определять, в каких случаях нужно ставить это время и какие существуют у Present Perfect спутники, разберемся, что эта форма собой представляет. Образуется она типично для всех перфектных форм: в конструкции участвует глагол to have (который здесь стоит в настоящем времени have / has с учетом показателя лица) и сам глагол действия, поставленный в третью форму.

  Present Perfect – одно из времен настоящего. Поэтому и описывает план настоящего: то, что оказывается верным в момент совершения речи, отсылает к настоящему моменту. Вот только презент перфект еще и связано с планом прошлого, касается предшествующей ситуации. Такая нетипичность Present объясняет сложности, которые возникают при освоении времени.

  Связь с прошлым объясняется перфектным значением формы: в его основе лежит идея фиксации результата. Результат может быть промежуточным — и тогда ситуация продолжается в настоящем, или же оконченным, когда само событие произошло в прошлом — в таком случае, Present Perfect подчеркивает последствия, важные для текущего положения дел.

  То есть Present Perfect – это прежде всего подчеркивание результата события в настоящий момент. Эта его основная характеристика, которая определяет многие указатели времени Present Perfect. Для этой формы важен не факт совершения действия, а то, как оно отображается в настоящей ситуации.

  Основные значения презент перфект

  От понимания общей идеи переходим к конкретике. Можно выделить три значения Present Perfect, каждое из которых имеет свои маркеры времени. Первые два непосредственно связаны с идеей результативности, заложенной в этой временной форме.

  • Событие берет начало в прошлом, продолжает длиться и имеет к текущему моменту результат. Mary have lived in Japan for six years – Мэри прожила в Японии уже шесть лет
  • Событие случилось в прошлом, но имеет очевидный результат сейчас: последствия прошлого события имеют важное значение для настоящего. My father has bought a new house – Мой отец купил новый домДва этих значения не отсылают к прошлому (даже несмотря на то, что на русский Present Perfect часто переводится прошедшим временем), а определяют ситуацию настоящего. А к этой ситуации, конечно, привели уже прошедшие события.
  • Событие, предшествующее событию в будущем времени. Третье значение не связано напрямую с результатом действия, а выступает как связь между двумя ситуациями. Present Perfect может обозначать предшествующее событие по отношению к будущему времени и фигурировать в подчиненном предложении. I will give you a toy as soon as you have eaten all your dinner — Я дам тебе игрушку сразу, как только ты съешь свой обед

  Индикаторы Present Perfect

  Маркеры времени зависят от смысла ситуации, описанной в предложении. Поэтому рассматривать указатели презент перфект удобнее на основе выделенных значений, которые имеет эта глагольная форма.

  1. Событие берет начало в прошлом, продолжает длиться и имеет к текущему моменту результат.

  Характерные для такого значения маркеры подчеркивают длительность действия и фиксируют временной период. К таким индикатором Present Perfect относятся since (с какого момента) и for (на протяжении какого времени).

  Источник: https://puzzle-english.com/directory/presperfmarkers

  Наречие just, already, yet и still — маркеры Present Perfect

  Наречие just, already, yet и still указывают на временные рамки. Если вы знаете в каких случаях должно употребляться каждое из них, то будете намного лучше понимать контекст. Рассмотрим как данные наречия связаны с Present Per­fect.

  • just (только что),
  • already (уже),
  • yet (уже, еще),
  • still (до сих пор)

  Наречия just, already, yet и still

  В этой статье мы поможем разобраться в том, в каких случаях употребляются наречия just (только что), already (уже), yet (уже, еще), still (до сих пор) и как они связаны с Present Perfect (настоящим совершенным временем).

  :

  • 1. Just
  • 2. Already
  • 3. Yet
  • 4. Still

  Зная, как правильно использовать наречия just, already, yet и still, вы сможете грамотно построить свою речь, а при чтении или просмотре видео на английском языке — лучше ориентироваться во временных рамках событий. В качестве видеопримеров покажем отрывки из «Гарри Поттера».

  Present perfect – just, already, yet

  Just, already, yet – относятся к наречиям времени и в большинстве случаев используются в present perfect.

  I’ve just

  Just = a short time ago – только что

  1. Are Dima and Diana here? – Дима и Диана здесь?
  Yes, they have just arrived. – Да, они только что приехали.

  2. Are you hungry? – Ты голоден?
  No, I’ve just had breakfast. – Нет, я только что позавтракал.

  3. Is Sam here? –Сэм здесь?
  No, I’m afraid he has just gone. – Нет, боюсь он только что уехал.

  I’ve already

  Already = before you expected / before I expected – уже (раньше, чем ожидал)

  1. What time are Diana and Dima coming? – Когда приедут Диана и Дима?
  They’ve already arrived. – Они уже приехали.
  (Before you expected – раньше, чем ты ожидал)

  2. It’s only 8 o’clock and Andreas has already gone to bed.
  Сейчас только 8 часов, а Андреас уже пошел спать.
  (Before I expected – раньше, чем я ожидал)

  3. Jon, this is Emma. – Джон знакомься – Эмма.
  Yes, I know. We‘ve already met. – Да, я знаю, мы уже встречались.

  yet

  Yet = until now – еще нет / уже (до этого момента)

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как по английски мистер

  Yet – используется в отрицательных и вопросительных предложениях и ставится как правило в конце.

  I haven’t yet

  1. Are Diana and Dima here? – Дима и Диана здесь?
  No, they have not arrived yet. – Нет, они еще не приехали.

  2. Does Bruce know that you’re going away? – Брюс знает, что ты уходишь?
  No, I haven’t told him yet. – Нет, я ему еще не говорила.

  3. Monica has bought a new dress, but she hasn’t worn it yet.
  Моника купила новое платье, но не надевала его еще.

  Have you yet?

  1. Have Diana and Dima arrived yet? – Дима и Диана уже приехали?
  No, not yet. We are still waiting for them. – Еще нет, мы все еще ждем их.

  2. Has Sarah started her new job yet? – Сара вышла уже на новую работу?
  No, she starts next week. – Нет, она начинает со следующей недели.

  3. This is my new dress. – Это мое новое платье.
  Oh, it’s nice. Have you worn it yet? – Оно милое. Ты уже надевала его?

  Вернуться к списку уроков

  Источник: https://english5minutes.ru/present-perfect-just-already-yet/

  Present Perfect — Настоящее совершенное время в английском языке

  Утвердительная форма Present Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в соответствующем лице и числе (has — для 3-го лица ед. числа, have — для всех остальных лиц в единственном и всех лиц во множественном числе) и причастия прошедшего времени (Participle II — причастия II) смыслового глагола.

  to have + Participle II

  I have translated the text. Я перевёл текст.
  He has written two letters. Он написал два письма.

  I have cooked We have cooked
  You have cooked You have cooked
  He / she / it has cooked They have cooked

  Отрицательная форма образуется при помощи отрицания not, которое ставится после вспомогательного глагола.

  I have not translated the text. Я не перевёл текст.
  He has not written the letter yet. Он ещё не написал письмо.

  I have not cooked We have not cooked
  You have not cooked You have not cooked
  He / she / it has not cooked They have not cooked

  Вопросительная форма образуется путем перемещения вспомогательного глагола, который ставится перед подлежащим. Если есть вопросительное слово, оно ставится перед вспомогательным глаголом.

  Have you translated this text? Ты перевел этот текст?
  What have you translated? Что ты перевёл?

  Have I cooked? Have we cooked?
  Have you cooked? Have you cooked?
  Has he / she / it cooked? Have they cooked?

  Сокращения:

  Наряду с полной формой употребляются также, особенно в разговорной речи, сокращенные варианты утвердительной, отрицательной и вопросительно-отрицательной форм.

  • 1. В утвердительной форме изменяется написание и произнесение вспомогательного глагола have/has:

  I’ve [aiv] = I have He’s [hi:z]=He has

  We’ve [wi:v] = We have

  • 2. В отрицательной форме — два варианта сокращения:

  а) отрицательная частица not остается без изменений, сокращению подвергается только вспомогательный глагол:

  I’ve not = I have not
  He’s not = He has not
  We’ve not = We have not

  б) отрицательная частица not теряет букву o и сливается со вспомогательным глаголом:

  I haven’t = I have not
  He hasn’t = He has not

  Такое же изменение происходит и в вопросительно-отрицательной форме:

  Haven’t you worked?
  Hasn’t he written?

  Употребление Present Perfect

  Present Perfect употребляется:

  • 1. Для выражения действия, уже совершившегося в предшествующий период до момента речи, но имеющего непосредственную связь с настоящим моментом. Эта связь с настоящим моментом проявляется:

  а) как результат действия, имеющийся налицо в момент речи:

  I’ve read this article. Я прочёл эту статью. (Я знаю ее содержание, могу вам рассказать.)
  Не has written a letter. Он написал письмо. (Результат — письмо, которое можно прочесть и отправить.)

  б) в предложениях со словами, обозначающими незаконченный период времени: today — сегодня, this morning — сегодня утром, this week — на этой неделе, this month — в этом месяце и т. п.

  , а также с наречиями неопределенного времени: ever — когда-либо, never — никогда, often — часто, already — уже, yet — пока, ещё, just — только что, lately — недавно (за последние дни, недели), recently — недавно (за последние месяцы или годы), за последнее время, up to now — до сих пор, seldom — редко, once — однажды, когда-то и др. (большинство из них чаще употребляется в вопросительных и отрицательных предложениях).

  I haven’t seen her this week. Я не видела её на этой неделе. I’ve never seen her before. Я никогда не видела её до этого. Has she come back yet? Она уже вернулась? She has published a new book recently. Она недавно опубликовала новую книгу.

  Have you ever been to London? Вы когда-либо были в Лондоне?

  Заметьте:
  В вышеперечисленных случаях глагол в Present Perfect переводится на русский язык глаголом в прошедшем времени.

  • 2. Для выражения действия, начавшегося в прошлом, но еще не закончившегося (продолжающегося), часто с глаголами, которые не употребляются в форме Continuous. При этом незаконченный отрезок времени часто обозначается обстоятельствами времени с предлогом for — в течение (for years — в течение многих лет, for ages — целую вечность, for three weeks — в течение трех недель и т. п.), с предлогом since — с (since Sunday — с воскресенья, since 10 o’clock — с 10 часов, since 1990 — с 1990 года и т. п.), а также придаточным предложением с союзом since — с тех пор.

  I haven’t seen you for ages. Мы с вами не виделись целую вечность. Не has been here for three weeks already. Он здесь вот уже три недели. I haven’t heard from him since August.  Я не имел от него известий с августа месяца.

  We have known her since 1990. Мы знаем её с 1990 года.

  Заметьте:
  В этом случае глаголы в Present Perfect могут переводиться на русский язык глаголами в прошедшем или настоящем времени — в зависимости от контекста.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит i ve

  Заметьте также следующее:

  Источник: https://CatchEnglish.ru/grammatika/present-perfect.html

  İngilizce’de Yet, Already, Lately, Recently ve Just kelimelerinin anlamı

  Bu videoda İngilizce’de yet, already, just, recently ve lately kelimelerini, örneklerle birlikte, gösteriyorum. Videonun sonunda bu kelimelerinin hangi durumlarda ve nasıl kullanıldığını biliyor olacaksın.

  İngilizce’de Just, Lately, Recently, Already ve Yet kelimeleri yakın ama kesin olmayan zamanlarda kullanılıyor. Örneğin “Dün yemek yedim” cümlesindeki zaman kesinken, “Az önce yemek yedim” cümlesindeki zaman kesin değil.

  Already

  Already, olumlu cümleler ve soruladla kullanılır. Cümleye “bile”, “zaten”, ve “çoktan” gibi anlamlar katar.

  Konum olarak genelde have,has,did gibi yardımcı fiil ile fiilin üçüncü halinin arasına veya cümlenin sonuna gelir. Örneğiin;

  • I’ve already eaten today ( Bugün yemek yedim bile).
  • Have you already paid the bill? ( Faturayı (çoktan) ödedin mi? )
  • I’ve already seen this movie. ( Bu filmi çoktan izledim. )
  • She has finished the test already. ( Sınavı bitirdi bile. )
  • The train has already left. ( Tren çoktan gitti. )
  • Have you already taken the money?  ( Parayı (çoktan) aldın mı? )
  • We have already spoken ( Konuştuk bile. )

   Yet

  Yet olumsuz cümleler için kullanılır. Cümleye “henüz”, “artık”, “daha” gibi anlamlar katar. Örneğin “Henüz yapmadın mı?” sorusundaki “henüz” anlamını cümleye yet katar ve genelde sorunun ve cümlenin sonuna gelir. Örneklere bakalım;

  • We haven’t cleaned the house yet. ( Henüz evi temizlemedik. )
  • He hasn’t called me yet. ( Beni henüz aramadı. )
  • Have you talked to Mert yet? ( Mertle konuştun mu artık? )
  • Has he finished his homework yet? ( Ödevini bitirdi mi artık? ).
  • I haven’t bought it yet ( Henüz satın almadım. )

  Not: Yet kelimesi cümlenin sonuna gelmek zorunda değil. Örneğin “We have yet to decide a name” gibi bir cümleyle karşılaşabilirsin. Bu cümle kafanı karıştırmasın. Evet böyle bir şey var ama bu kulağa çok resmi geliyor(Eski İngilizce gibi) ve günlük hayatta bu tarz bir cümleyle karşılaşma ihtimalin az. Genelde bu cümle “We haven’t decided a name yet.” şeklinde söylenir.

   Recently

  Recently cümleye “yakın zamanda “ anlamı katar. Genelde cümlenin sonuna gelir. Örneklere bakalım;

  • I haven’t seen her recently ( Yakın zamanda onu görmedim. )
  • Have You spoken to Mert recently? ( Yakın zamanda Mert ile konuştun mu? ).
  • He has been working a lot recently. ( Yakın zamanlarda çok çalışıyor. )
  • Has he lost some weight recently? ( Yakın zamanlarda kilo mu verdi? )

   Lately

  Источник: https://etkilipratikingilizce.com/ingilizce-gramer/ingilizcede-yet-already-lately-recently-ve-just-kelimelerinin-anlami/

  Употребление наречия just в английском языке

  Наречие just в английском языке имеет несколько значений.

  Описание времени

  Just может использоваться с глаголом, чтобы описать действие, произошедшее только что.

  Например:
  They have just gone.
  Они только что ушли. (Т.е. ушли совсем недавно.)

  Также наречие just может описывать действие, которое должно произойти в настоящий момент (в момент речи), или которое должно вот-вот произойти.

  Например:
  «Where is my tea?» «I am just going to make it.»
  Где мой чай? – Сейчас я его сделаю.

  I was just about to tell you.

  Я как раз собирался тебе рассказать.

  Обратите внимание, что выражение just now может означать как «в настоящий момент«, «в настоящее время«, «сейчас«, так и «некоторое (незначительное) время назад«, в зависимости от времени описываемого глагола.

  Например:
  I am busy just now.
  Сейчас я занят. (в настоящий момент)

  Tom was here just now.

  Том только что был тут. (некоторое время назад)

  В качестве синонима only

  Наречие just может использоваться со значением наречия only – «лишь«, «только«, и т.п.

  Например:
  Complete set of garden tools for just $19.99!
  Полный комплект садовых инструментов всего за 19.99 долларов!

  He is just an ordinary man.

  Он всего лишь обычный человек.

  В некоторых случаях just может приобретать значение «едва ли«, «почти«.

  Например:
  We just caught the train.
  Мы едва не опоздали на поезд. (= Мы почти опоздали на поезд.)

  Для усиления значения, just может использоваться вместе с only.

  Например:
  I have got only just enough money for a cup of coffee.
  У меня денег хватит только лишь на то, чтобы купить чашку кофе.

  В качестве синонима exactly

  Just также может иметь значение наречия exactly – «как раз«, «точь-в-точь«, «именно«, и т.п.

  Например:
  It is just

  Источник: http://www.correctenglish.ru/mistakes/features/just/

  Present Perfect — упражнения, правила, примеры

  1. То, что произошло в прошлом, но имеет непосредственное отношение к настоящему (результат в настоящем).

  Oh no! I’ve lost my keys. О, нет! Я потерял ключи.

  Look! Somebody has broken that window. Посмотри! Кто-то разбил окно.

  I’m not hungry. I’ve just had lunch. Я не голоден. Я только что пообедал.

  2. Рассказ о жизненном опыте: делали что-то определенное количество раз, никогда этого не делали, были где-то несколько раз или никогда там не были.

  I’ve never flown in a helicopter.  Я никогда не летал на вертолете.

  He’s been married three times.Он был женат трижды.

  Have you ever been to Italy?Ты когда-нибудь был в Италии?

  3. Действие совершилось, но временной период еще не закончился.
  Используются слова: today, this week / month / year / afternoon.

  I’ve already had a holiday this year. У меня уже был отпуск в этом году.

  I haven’t seen him today.Я не видел его сегодня.

  Вместо Present Perfect Continuous с глаголами не использующимися в Continuous.

  I’ve known my friend for 5 years. Я знаю моего друга в течение 5 лет.

  I’ve loved him all my life.Я любила его всю мою жизнь.

  Чтобы составить утвердительное предложение:

  1. Поставьте на первое место существительное или местоимение;
  2. Вспомогательный глагол have (используется с местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе) или has (используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе);
  3. Глагол. Если глагол правильный, то к нему добавляется окончание -ed, если глагол неправильный, то используется 3-я форма неправильного глагола;
  4. Остальные слова предложения.
  I

  You

  We

  They

  have

  (‘ve)

  Источник: https://www.enlineschool.com/grammar/present-perfect-tense/

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  English lessons
  Дмитрий на английском языке как пишется

  Закрыть